Zásada ochrany osobních údajů

Jestliže navštěvujete tento blog, nakupujete v eshopu a nebo odebíráte můj newsletter, poskytujete mi své osobní údaje. Údaje, které mi poskytujete jsou zpracovány v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Kdo spravuje Vaše údaje

Vaše osobní údaje zpracovává a spravuje vlastník stránky svatbypodlenas.cz, tedy já (Michaela Novotná, 871A Finchley Road, London, Velká Británie).

Jaké údaje zpracovávám a proč

Veškeré osobní údaje, které při návštěvě této stránky obrdžím, zpracovávám na základě toho důvodu, že jsem je od Vás obdržela za nějakým účelem. Buď se jedná o nákup v eshopu, a já tak potřebuji určité osobní údaje, abych mohla vyřídit objednávku, a nebo se jedná o projev Vaší svobodné vůle mi Vaše osobní údaje poskytnout za účelem například odebírání newsletteru nebo účast v soutěži.

Jednotlivé důvody zpracování:

E-mailové kampaně a newslettery
Na základě Vašeho výslovného souhlasu ode mě můžete čas od času obdržet newsletter. Za tímto účelem zpracovávám pouze Vaši emailovou adresu a sleduji, na co v těchto newsletterech klikáte a jaké typy emailů ode mě otevíráte. To vše jen a pouze proto, abych mohla co nejlépe vybírat obsah, který by vás mohl zajímat.

Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví
Pokud nakupujete v mém eshopu, zpracovávám váš email, telefon a fakturační údaje. Tyto údaje zpracovávám pouze z důvodu naší vzájemné komunikace a plnění obchodní smlouvy (např. zaslání zakoupeného produktu a zanesení údajů do účetnictví).

Soutěže
Jestliže se na tomto webu účastníte některé soutěže, zpracovávám vaše jméno a email, popř. telefon pouze za účelem kontaktování v případě výhry. Po ukončení soutěže vaše údaje nadále neuchovávám, ale okamžitě mažu z databáze, pokud mi explicitně nepotvrdíte souhlas se zasíláním dalších emailů.

Veškeré osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovávám já jakožto správce. Pro uchovávání údajů o vašich emailech využívám společnost MailChimp, skrze kterou Vám zasílám newsletter.

Dále také používám cookies a Google Analytics. Tyto služby zaznamenávají díky IP adrese váš pohyb na stránce.

Jak mě můžete kontaktovat

S jakoukoliv otázkou či požadavkem ke svým osobním údajům se na mě neváhejte obrátit. Kontaktovat mě můžete na emailu svatbypodlenas@gmail.com.

Předávání vašich dat mimo EU

Vaše data zpracovávám výhradně v EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u mě v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (to je ten malý zámeček nahoře hned vedle URL adresy) a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím emailu svatbypodlenas@gmail.com.

Máte právo na následující informace:

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Vaším dalším právem je právo na výmaz. Pokud si to budete přát, vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsem ale vázána zákonnou povinností – např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V takovém případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ale moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Veškeré emaily s newslettery a hromadnými obchodními sděleními vám zasílám jen na základě vašeho výslovného souhlasu. Kdykoliv můžete tento souhlas zrušit a ukončit tako odběr těchto emailů prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který naleznete v každém takovémto hromadném emailu. 

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o vašich osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by zabezpečení těchto údajů ohrozilo. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho výslovného souhlasu žádné jiné třetí straně nevydám žádné osobní údaje.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018